Styret i FFM Buskerud: Ta gjerne kontakt med oss!

Hei,

vi håper å snakke med deg snart. Vi hører gjerne fra deg. Se vår oversikt over styremedlemmene:

Leder: Gro Wold Kristiansen, Bruvn 2 3055 Krokstadelva. Tlf 32879237, mobil 90881793, E-mail: wold4@online.no

Nestleder:Einar Ween, Vårveien 3, 3320 vestfossen. Tlf. 32757013, mobil 95208516, E-mail: einar.ween@fastlane.no

Sekretær: Synnøve Persson, Nypevn. 9, Postboks 42, 3321 Vestfossen. Mobil 48038951, E-mail: synnove@glitre.no

Kasserer: Eldbjørg Raaen, Kongsbergveien 836, 3322 Darbu. Tlf. 32750606, mobil 91532380, E-mail: elg.en@c2i.net

Styremedlem: Vigdis B. Johansen, Tord Pedersens gate 83B, 3014 Drammen. Tlf. 32822022, E-mail: vigdisbj@getmail.no

Varamedlem: Eli Dalen, Wernerløkka 19, 3612 Kongsberg. Tlf. 32733643, E-mail: e-dale2@online.no

Varamedlem: Mette Zivkovic, Vikveien 30, 3055 Mjøndalen. Tlf. 32877598, E-mail: metteziv@hotmail.com

Listen over styremedlemmer er oppdatert august 2010