CD-rom prosjektet “Ung og Muskelsyk”

Cd-rom’en følger tre unge muskelsyke gjennom en vanlig dag. Et av målene med prosjektet er å vise at når en har en muskelsykdom møter en flere utfordringer i hverdagen enn et ”vanlig” menneske, men med hjelpemidler er det enkelt å fungere godt.

Når en er funksjonshindret er det lett å bli stigmatisert, og plasser i en bås. Med denne cd-rom’en viser vi at muskelsyke er like forskjellige individer som alle andre.Våren 2003 søkte Foreningen for Muskelsykes Ungdom, FFMU, om midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering til å gjennomføre prosjektet ”Ung og Muskelsyk”.

Bakgrunnen for søknaden var at våre medlemmer ofte blir spurt om å komme rundt til skoler og helseinstitusjoner om å holde foredrag om det å være muskelsyk. Det er ikke lett å stå foran en forsamling å snakke om seg selv, dette hindret mange fra å stille opp på slike henvendelser. Materiellet FFMU hadde var gammelt og dårlig, og derfor søkte vi om midler til å lage en informasjons cd-rom om det å være ung og muskelsyk som kunne brukes når en holder slike foredrag.

Send en e-post til FFM for å bestille "Ung og Muskelsyk" som er gratis (se "kontakt" på våre nettsider).