Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) låner ut lydbøker gratis til alle som strever med å lese på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) låner ut lydbøker gratis til alle som strever med å lese på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom.
NLB har et stort utvalg lydbøker for barn, ungdom og voksne. Du kan låne alle slags bøker, fra krim og fantasy til biografier, noveller og historiske romaner. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole …
Les mer

Rehabiliteringsopphold for personer med muskeldystrofier ved Kastvollen Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringsopphold for personer med muskeldystrofier ved Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollen Rehabiliteringssenter  tilbyr  4-ukers  gruppeopphold  i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)  i tidsrommet 29.04. – 27.05.2019. Rehabiliteringssenteret ligger i Inderøy kommune, Trøndelag …
Les mer

Brukerkurs på Frambu – Charcot-Marie-Tooths sykdom og arvelig spastisk paraparese

Brukerkurs på Frambu - Charcot-Marie-Tooths sykdom og arvelig spastisk paraparese
Frambu inviterer til kurs 28.1-1.2.2019 for barn og unge med Charcot-Marie-Tooths (CMT) og arvelig spastisk paraparese (HSP) i alderen 0 til 18 år og deres pårørende og tjenesteytere. Søknadsfrist: 26.11.2018. …
Les mer

Ny Likepersonshåndbok

Ny Likepersonshåndbok
Likepersonsutvalget (LPU) i FFM har utarbeidet ny Likepersonshåndbok. Håndboken inneholder blant annet informasjon om hva det innebærer å være en likeperson, og om likepersonsarbeide …
Les mer
Loading...

Kjenn dine rettigheter , få mer punch!
Published 11/15/2018 in FFM Østfold
Author Herman Holthe
Gratis Arrangement fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)   Invitasjon : Kjenn dine rettigheter, få mer punch!  Skolens formålsparagraf slår fast at «opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden». For funksjonshemmede ville det være en fin start om de klarte å åpne dørene inn til skolen. Tunge dører som er vanskelige å bruke, trapper uten ramper, mangel på heiser, utilgjengelige toaletter, manglende teleslyngeanlegg og ledelinjer gjør at mange funksjonshemmede er utestengt fra sin nærskole. Mandag 03. desember inviterer FFO til lansering av heftet «Skolestart», som FFO har utarbeidet med tilskudd fra Extrastiftelsen. Heftet er rettet til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser, og omhandler rettigheter for eleven ved skolestart og gjennom skolegangen. Arrangementet er FFOs markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne. Arrangementet er gratis, og tilgjengelig for rullestolbrukere og hørselshemmede…. read more ❯

Likepersonstjeneste

 Ønsker du noen å snakke med?

                                                                                                        likepersonstjeneste@ffm.no

                                                                                                                          Telefon: 411 907 02


Les mer om likepersonstjenesten

 

Kompetansesentere

Foreningen for Muskelsykes kompetansesentere,

NMK, EMAN og Frambu

Les mer om våre kompetansesentere

Click to listen highlighted text!