Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Støtt oss

Gi en gave til FFM eller Forskningsfondet

Vi er takknemlige for alle gaver til FFM og Forskningsfondet. Gaver til FFM benyttes direkte til tjenester og samlinger for medlemmene. Gaver til Forskningsfondet tillegges kapitalen og øker avkastningen som tildeles ulike forskningsprosjekt.

GAVER TIL FFM

Gaver til foreningen er kjærkomne bidrag til arbeidet vårt.
Dersom du ønsker å gi en gave til FFM kan denne innbetales til konto 7874 06 26255 eller på vipps-nummer 17117.

Du kan gi frie gaver eller gaver som nevnt nedenfor.

GAVER TIL FORSKNINGSFONDET OM NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER

Like kjærkomne er gaver til Forskningsfondet. Gavene innbetales til konto 1600.47.91197 eller på vipps-nummer 54235 .
Mer informasjon om Forskningsfondet finner du her.

Fradrag for gaver

Økonomiske bidrag til FFM kan føres som fradrag i alminnelig inntekt på selvangivelsen, slik at skattegrunnlaget reduseres. Ønsker du dette, må du huske å oppgi fødselsnummeret ditt. Skattelovens §  6-50., sier at «Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 30 000 kroner årlig

Testamentariske gaver

Ønsker du å testamentere en gave til FFM og/eller Forskningsfondet, oppgir du i testamentet at gaven skal gå til:
Foreningen For Muskelsyke eller
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Fekjan 7F, 1394 Nesbru

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i lovlige former og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd. Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.

Minnegaver

Minnet om en god venn eller slektning som har gått bort, kan hedres med en gave til FFM og/eller Forskningsfondet. På innbetalingen skriver du navnet på avdøde, navn på pårørende og givernavn.

Små og store gaver er viktige.

Gaver kan gis til konkrete formål eller spesifikke forskningsområder. Ta kontakt med oss for informasjon.

Forskningsfondet har fått vipps

Ønsker du å gi en gave til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer? Nå kan du enkelt vippse over beløpet.

Søk opp Vippsnummer til Fondets gavekonto: 54235  eller søk på Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer i Vipps

Merk gaven

Gaven merkes med navn/evt øremerket diagnose hvis du ønsker at pengene øremerkes en bestemt diagnose.

Hvis det er en minnegave trenger vi navn og adresse på pårørende.

Mer informasjon om Forskningsfondet

Har du ikke Vipps?

Last ned appen og kom i gang

  1. Last ned appen
  2. Legg inn kort og kontonummer
  3. Send eller motta penger

Søk opp Fondets vipps nummer.

Legg inn beløpet, merk gaven og trykk på «Send penger».

Vipps, så er pengene på vei.

 

Mer informasjon om Vipps (og nedlasting av app)  finner du her: https://www.vipps.no/privat.html

Click to listen highlighted text!