Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Brosjyrer m/handlekurv

Brosjyrer

Filter etter kategori

Polynevropati
Polynevropati

Polynevropati er en sykdom som rammer det perifere nervesystemet - den delen av nervesystemet som ligger utenfor hjernen og ryggmargen, det vil si alle nerver som forlater hjerne eller ryggmargen og går ut I kroppen.  De fleste får sykdommen s [...]

Pompes sykdom
Pompes sykdom

Pompes sykdom kan være vanskelig å diagnostisere, da mange symptomer til forveksling ligner andre sykdommer. På grunn av sykdommens sjeldenhet er den lett å feildiagnostisere. Dersom du har fått påvist Pompes sykdom blir du normalt henvist til [...]

DVD – Ung og Muskelsyk
DVD – Ung og Muskelsyk

I denne dvd-en får du møte tre unge jenter som har muskelsykdom. Du får vite litt om hvordan det er å leve med en muskelsykdom.

Ingebjørg på Riksen (2005)
Ingebjørg på Riksen (2005)

Hva møter barn og foreldre når de kommer til Rikshospitalet med mistanke om en muskelsykdom? En artikkel om forskjellige undersøkelser og prøver og hvordan Ingebjørg opplever sitt besøk på Riksen. Av overlege dr. Magnhild Rasmussen, Barneklini [...]

Mat og muskler (2006)
Mat og muskler (2006)

Les hva du kan gjøre ved underernæring, overvekt/fedme, svelge- og tyggeproblemer m.m. Av autorisert klinisk ernæringsfysiolog Åse Andresen Bradley

Selvforsvar uten fysisk styrke
Selvforsvar uten fysisk styrke

Dette heftet er ment å være et inspirasjonshefte. Selv om du har fysiske begrensinger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.

Hva bør du tenke på ved muskelsykdom
Hva bør du tenke på ved muskelsykdom

“Å få muskelsykdom kan føles som å hoppe med fallskjerm. Det blir lettere hvis noen med kjennskap hopper med deg.” Det viktigste du kan gjøre selv, er å planlegge, prioritere, tenke på plassering av både deg selv og tingene rundt, slik at du [...]

Muskelsykdom og fysioterapi
Muskelsykdom og fysioterapi

Fysisk aktivitet er viktig for utvikling og vedlikehold av muskler. Muskelsyke trenger et tilpasset treningsopplegg i samarbeid med fysioterapeut, som sørger for at de forskjellige musklene blir brukt hensiktsmessig. Noe av det viktigste er å  [...]

God skole
God skole

Med denne informasjonen ønsker Foreningen for Muskelsyke å bidra til at elever med funksjonshemning kan få en bedre skolehverdag. Vi har samlet informasjon om rettigheter elever har når skolehverdagen skal tilrettelegges og hvordan disse kan b [...]

Fysiske funksjonshemninger og utmattelse – En kartlegging av elever med muskelsykdommer i grunnskolen
Fysiske funksjonshemninger og utmattelse – En kartlegging av elever med muskelsykdommer i grunnskolen

Kartleggingsprosjektet vil være nyttig for alle som har interesse av å legge til rette for en best mulig skole. Det kan være foreldre, lærere og FFM, men i hovedsak henvender rapporten seg til beslutningstakere. Kartleggingen er gjennomfør [...]

Click to listen highlighted text!