Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer ble opprettet av Foreningen for Muskelsyke i 1981, med formål å stimulere og støtte forskning om muskelsykdommer i Norge.

Til søkere om PROSJEKTSTØTTE fra Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

  • Det kan søkes støtte til små og kortvarige prosjekt, eller til prosjekt med varighet inntil tre år.
  • Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser.

Se under fanen ”Diagnoser” og VEDTEKTENE for mer informasjon om hva det kan søkes støtte til.

Søknadsfrist 15. september hvert år.
Se link her for mer INFORMASJON OM SØKNAD

Se link her for Fondets vedtekter


Du kan lese publiserte fagartikler fra ferdigstilte prosjekter som legges ut under oversikten over de årlige tildelinger.

——————————————————————————————————————————-

Gaver til Forskningsfondet kan innbetales til konto 1600.47.91197 eller Vipps nummer 54235.

Husk å merke gaven med navn og adresse til giver og evt. øremerket diagnose.

Det er med stor takknemlighet vi mottar gaver til Forskningsfondet. Gavene tillegges kapitalen og øker avkastningen som tildeles ulike prosjekt.

Kapitalen er hovedsakelig innkommet i forbindelse med begravelser og testamentariske gaver.

Det er mulig å merke gaver med diagnosenavn. Gaven blir da øremerket til forskning innenfor ønsket diagnose.

Jubilanter og fødselsdagsbarn kan ønske at pengegaver gis til Forskningsfondet. Både små og store gaver kommer til nytte.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Skattefradrag for gaver
Fra 2018 gir gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer rett til skattefradrag. For å rapportere inn gaver til Skatteetaten trenger vi opplysninger om givers fødselsnummer/bedriftsnummer.

 

Minnegaver

Minnet om en god venn eller slektning som har gått bort, kan hedres med en gave til Forskningsfondet.
Husk å merke innbetalingen med navnet på avdøde, navn og adresse til pårørende, givernavn og evt. øremerket diagnose.

Forskningsfondet kan være behjelpelig med takkeannonse i lokalavis i forbindelse med minnegaver.

Testamentariske gaver

Ønsker du å testamentere en gave til FFM og/eller Forskningsfondet,
oppgir du i testamentet at gaven skal gå til:
Foreningen For Muskelsyke eller
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
c/o FFM, Fekjan 7 F, 1394 NESBRU.

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i lovlige former, og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for arveavgift etter Arveavgiftslovens § 4, 5. ledd. Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.

Øremerket forskning

Dersom giveren ønsker det kan gaven merkes med diagnosenavn. Gaven blir da øremerket til forskning innenfor ønsket diagnose. For tiden er det øremerkede midler innefor ALS, CMT, SMA, FS, Dystrofia Myotonica, Mitokondrie, Duchenne muskeldystrofi, Limb Girdle, Myotonica congenita og Polynevropatier.
Avkastningen av denne delen av kapitalen anvendes til støtte for prosjekter innenfor den enkelte diagnose.

Formål

Forskningsfondets formål er å styrke kunnskapene om muskelsykdommer og aktivt bidra til å bedre muskelsykes livssituasjon.
For å oppnå formålet kan fondet tildele enkeltpersoner og institusjoner støtte til arbeid med å:
– finne årsaken til muskelsykdommer, herunder deres grad av arvelighet
– bedre diagnostiseringen av muskelsykdommer
– bedre den genetiske veiledningen til muskelsyke og deres pårørende
– utvikle behandlingsmetoder for muskelsyke pasienter
– fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og deres pårørende
Det kan dermed gis støtte til fremskaffelse og formidling av medisinsk, samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forankret kunnskap som er i overensstemmelse med fondets formål.

Forskningsfondet er registrert i Brønnøysundregistrene og Stiftelsesregisteret.

Styret

Det er Forskningsfondets styre som foretar årlige tildelinger av tilskudd etter søknad.

Styret består av:
Tone I. Torp, leder for FFM er fondsstyrets leder
Sigurd Lindal, representant oppnevnt av FFM i samråd med Helse- og Sosialdirektoratet
Lisbet Grut, representant oppnevnt av FFM etter forslag fra helse- eller forskningsinstitusjon
Laila Moholt, representant valgt av landsmøtet i FFM
Magnhild Rasmussen, varamedlem

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kristin M. Gran Rolfsnes
E-post fondet@ffm.no
Telefon 41 31 40 46, tirsdager
eller mob. 41 51 39 81

Sist endret 27.02.2018

Click to listen highlighted text!