Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Kennedy’s sykdom

Bulbær og spinal muskel atrofi (Kennedy’s sykdom) er en X-bundet recessiv trinukleotid polyglutamin sykdom forårsaket av en CAG ekspansjon på androgen receptor genet på kromosom Xq11-12.

Les mer på legehandboka.no

Click to listen highlighted text!