Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Bli medlem

Gjennom å bli medlem støtter du vårt arbeide for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier.

Vi jobber med kompetansemiljøene innenfor muskelsykdom i Norge og er også med i det internasjonale arbeide for muskelsyke.

Som medlem vil du blant annet motta tidsskriftet Muskelnytt fire ganger årlig. Vi arrangerer fagseminarer og har et godt utviklet likepersonsapparat.

Som medlem i FFM får du :

  • Informasjon om muskelsykdommer generelt og om din diagnose spesielt
  • Tidsskriftet Muskelnytt med nyttig informasjon og foreningsstoff fire ganger i året
  • Tilbud om kurs, informasjonsmøter og sosiale sammenkomster
  • Tilbud om å treffe andre i samme situasjon
  • Mulighet til å arbeide aktivt for dine interesser regionalt og/eller nasjonalt.
  • Noen som jobber aktivt for deg

Medlemskategorier

Hovedmedlemkr 350,-
Husstandsmedlem (på samme adresse)kr 50,-
Støttemedlemkr 375,-
Abonnementkr 400,-

Du kan ta kontakt med foreningen på telefon: 403 290 09 for nærmere informasjon, eller åpne innmeldingskjemaet ved å klikke på knappen under.

Fra 1/7 og ut året koster hovedmedlemskapet kr 175,-

Andre fordeler :

HOTELLAVTALER

FFO har hotelIavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels. 
Foruten et samarbeid om pris, har avtalene en intensjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funksjonshemmede og kronisk syke. 
Avtalene er landsdekkene og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

les mer om avtalene her på nettsiden til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Click to listen highlighted text!