Gi en gave til FFM eller Forskningsfondet

Vi er takknemlige for alle gaver til FFM og Forskningsfondet. Gaver til FFM benyttes direkte til tjenester og samlinger for medlemmene. Gaver til Forskningsfondet tillegges kapitalen og øker avkastningen som tildeles ulike forskningsprosjekt.

GAVER TIL FFM

Gaver til foreningen er kjærkomne bidrag til arbeidet vårt. 
Dersom du ønsker å gi en gave til FFM kan denne innbetales til konto 7874 06 26255.

Du kan gi frie gaver eller gaver som nevnt nedenfor.

GAVER TIL FORSKNINGSFONDET OM NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER

Like kjærkomne er gaver til Forskningsfondet. Gavene innbetales til konto 1600.47.91197. 
Mer informasjon om Forskningsfondet finner du her.

Skattefradrag for gaver

Ønsker du skattefradrag må du huske å oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske bidrag til FFM kan føres som fradrag på selvangivelsen. Skattelovens § 44, 5. ledd, sier at dette gjelder alle gaver over 500 kroner. For beløp over 10.000 kroner gjelder det spesielle regler.

Testamentariske gaver

Ønsker du å testamentere en gave til FFM og/eller Forskningsfondet, oppgir du i testamentet at gaven skal gå til: 
Foreningen For Muskelsyke eller 
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Fekjan 7F, 1394 Nesbru

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i lovlige former og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd. Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.

Minnegaver

Minnet om en god venn eller slektning som har gått bort, kan hedres med en gave til FFM og/eller Forskningsfondet. På innbetalingen skriver du navnet på avdøde, navn på pårørende og givernavn.

Små og store gaver er viktige.

Gaver kan gis til konkrete formål eller spesifikke forskningsområder. Ta kontakt med oss for informasjon.