Her finnes oversikt over tiltak/støtteordninger som kommunen administrerer, og som kan være aktuelle for muskelsyke og deres familier