Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Ønsker du å snakke med noen?

Har du eller en av dine nærmeste en nevromuskulær sykdom eller en av diagnosene FFM er interesseforening for?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. 

E-post: likepersonstjeneste@ffm.no

FFMs likeperson telefon: 411 907 02

Når du kontakter oss på e-post eller telefon vil din henvendelse først bli besvart av en medarbeider eller en likeperson. I løpet av samtalen kan det oppstå et ønske om å snakke med en likeperson med samme diagnose eller en som har opplevd de samme utfordringene i dagliglivet. Det  forsøker vi å finne blant foreningens likepersoner.

Vi vil gjøre vårt beste for å besvare alle henvendelser så raskt som mulig. Kontorets åpningstider 

Vi er 39 likepersoner i Foreningen for muskelsyke (FFM), som har erfaring med egen diagnose, eller erfaring som pårørende til muskelsyke.

En Likeperson er først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme situasjonene som du selv er i eller lett kan komme opp i, f.eks:

  • Mistanke om at noe er galt, uten å vite.
  • Undersøkelsene før man får diagnose.
  • Alle de ubesvarte spørsmålene underveis.
  • Diagnosen, når svaret endelig kommer.
  • Muskelsykdommer i barnehage og skole
  • Utdanning og arbeid med en diagnose
  • Hva skal til for at jeg kan få en best mulig hverdag
  • Mulighetene til å leve slik jeg vil ut ifra mine forutsetninger

Det du og likepersonen snakker om kommer ikke videre, for likepersonen har taushetsplikt om det hun eller han får kjennskap til som likeperson. 

Les mer om likepersonsarbeide

Facebook-sider som drives av ildsjeler kan gi deg nyttig informasjon

Norsk støttegruppe for ALS: Ta kontakt på epost for å bli medlem av gruppen: arn-bahu@online.no

Lukket gruppe for foreldre til muskelsyke barn: Ta kontakt på epost for å bli medlem i gruppen: randihelene@gmail.com

CMT NORWAY (charcot-marie-tooth): https://www.facebook.com/groups/CmtNorway/?fref=ts

Limb-Girdle Muscular Dystrophy:  https://www.facebook.com/groups/40099549382/?fref=ts

FFM er ikke ansvarlige for hva som skrives på Facebook-sidene nevnt ovenfor.