Interessepolitisk Engasjement

FFMs leder Tone I. Torp har hatt lærerike dager på Brickless 2017. Informasjon fra Danmark, Belgia, Sverige og Norge om aldring med muskelsykdom, nye medisiner og ny teknologi. Les mer om dette i neste Muskelnytt (nr 4-2017).

Mer...

Tone, Lise og Line representerte FFM onsdag 10.5.17 på møte med to medlemmer i Helse- og omsorgkomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland (Høyre) og Morten Wold (Frp). Tema for møte var viktigheten av tilgjengelighet til medisiner for muskelsyke, FFM mener at alle som kan ha nytte av medisin, skal få den gratis! Vi gikk fra møte med en opplevelse av å bli hørt, Stensland har mye kunnskap om temaet, og han er opptatt av at regjeringen må sikre god nok behandling til pasienter med sjeldne sykdommer.

Mer...