Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi

Personer med Duchennes muskeldystrofi har fått betydelig bedre livskvalitet de siste 20 årene. Ny forskning gir også håp om en årsaksrettet behandling i fremtiden. Det går frem av en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Duchennes muskeldystrofi er en av de mest alvorlige muskelsykdommene i barnealder. Ny behandling de siste tjue årene har imidlertid bedret både livskvalitet og levetidsutsikter betydelig. Men forlenget overlevelse skaper også nye problemstillinger og behov for både personer med diagnose, pårørende og hjelpeapparat.
I artikkelen "Duchennes muskeldystrofi" beskriver Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen og Magnhild Rasmussen hovedtrekk ved diagnosen og dagens behandlingstilbud. De ser også fremover og går gjennom mulige fremtidige behandlingsalternativer.

Kilde: www.frambu.no

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14 20014

Del
Click to listen highlighted text!