Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Barn med muskelsykdommer

Barn med muskelsykdommer

Fra 20. til 24. januar 2014 arrangerer Frambu kurs for barn med muskelsykdommer, deres familier og lokale tjenesteytere. Søknadsfrist er 21. november.

Kurset er rettet mot barn i alderen 0 til 16 år med muskelsykdom, deres foreldre, søsken og lokalt hjelpeapparat.

Aktuelle diagnoser kan være: 
Spinal muskelatrofi, Limb-Girdle muskeldystrofi, facio-scapulo-humeral muskeldystrofi, andre muskeldystrofier eller arvelige polynevropatier

Innhold på kurset

  • Medisinsk informasjon om diagnosene
  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Ytelser og tjenester
  • Ernæring
  • Oralmedisinske utfordringer
  • Samtaler med barn – råd og tilbakemeldinger

Onsdag i kursuken arrangeres en pedagogisk fagdag, med eget program. Programmet blir lagt ut på www.frambu.no så snart det er klart.

Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på Frambu`s kursside

Del
Click to listen highlighted text!