Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
FN-konvensjonen ratifisert

FN-konvensjonen ratifisert

Ratifiseringen av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble gjennomført mandag 3. juni, skriver NHF på nhf.no.

Et samfunn for alle

– CRPD er et rammeverk for hvordan vi skal virkeliggjøre visjonen om et samfunn for alle, erklærte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen for en fullsatt sal under markeringen av ratifikasjonen, mandag. 3. juni.

Norges Handikapforbund gleder seg over at Norge, med denne konvensjonen, får styrket diskrimineringsvern. Samtidig er det skuffende at regjeringen har utelatt tilleggsprotokollen, som gir enkeltpersoner klageadgang til FN.

NHFs forbundsleder Arne Lein understreket i sitt innspill under debatten at konvensjonen er viktig for samfunnet som helhet, i form av de forpliktelsene og konsekvensene den medfører.

Les hele artikkelen her.

ffo.no: Rettigheter uten konsekvenser

Men vil konvensjonen bidra til å sikre funksjonshemmedes rettssituasjon i praksis? Det spørsmålet stiller FFO i en kronikk i Dagsavisen samme dag som ratifiseringen.

Skyggerapportering

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gikk langt i å antyde at det er FFO som vil få i oppgave å lage skyggerapport. Det vil si sivilt samfunns tilbakemelding på Norges oppfølging av forpliktelsene i konvensjonen.
Likestillings- og diskrimineringsombudet er uavhengig tilsynsorgan for konvensjonen.

Tilleggsprotokoll

For at konvensjonen skal få en reell virkning for funksjonshemmede mener FFO at den må den inkorporeres i norsk rett. Det må også ratifiseres en tilleggsprotokoll. Uten denne er det ikke mulig for enkeltpersoner å klage på at bestemmelser i FN-konvensjonen ikke innfris.  

Kilde: FFO.NO

Les også:
Funksjonshemmede får sikret sine rettigheter (NTB)

Gratulerer med dagen! (Norges Blindeforbund)

Du har rett – lettlest utgave av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

LDOs tilsyn med FN-konvensjonene

Bekjempe diskriminering

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer blant annet en plikt for Norge til å bekjempe diskriminering, og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.

Utelatt klageadgang til FN

FFO gleder seg over at Norge med denne konvensjonen får styrket diskrimineringsvern. Samtidig er FFO skuffet over at regjeringen har utelatt tilleggsprotokollen, som gir enkeltpersoner klageadgang til FN.

Markering og paneldebatt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til en markering av ratifiseringen. Markeringen vil bestå av innlegg fra politisk ledelse i både BLD og UD, samt en paneldebatt om rettigheter, forventninger, klageadgang, overvåking og rapportering.

Se programmet for dagen her.

Tid
3.juni 2013, fra 09.00 – 11.00

Sted
Røde Kors konferansesenter, Henry Dunant-salen, Hausmannsgate 7, Oslo

Arrangementet er gratis og vil bli tegnspråktolket.                  

Påmelding
Du kan melde deg på via e-post til tove.svanoe.endresen@bufdir.no 
innen torsdag 30. mai 2013.

Kilde: Frambu.no, Senter for sjeldne funksjonshemninger

Her kan du lese hva FFO har skrevet om FN-konvensjonen tidligere:
Rettighetsklokka
Nok en skuffelse om FN-konvensjonen
Temamøte om FN-konvensjonen

Kilde: FFO. Les artikkelen her

Del
Click to listen highlighted text!