Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Barn med sjeldne diagnoser i barnehage

Barn med sjeldne diagnoser i barnehage

Frambu arrangerer barnehagekurs for tjenesteytere som arbeider i tilknytning til eller i barnehage med et barn med en sjelden diagnose. Kurset holdes 3. til 4. september 2013 og søknadsfristen er 3. august.

Kurset er rettet mot tjenesteytere rundt barn med Prader-Willis syndrom, Williams´syndrom, Noonans syndrom, dystrofia myotonika, velocardiofacialt syndrom, Turners syndrom, nevrofibromatose type 1, fragilt X-syndrom eller Rubinstein-Taybis syndrom.

Temaer på kurset

  • Diagnoseinformasjon om den enkelte diagnosen
  • Informasjon om diagnosen til andre
  • Å snakke med barnet om diagnosen
  • Lek og læring
  • Sosialisering og inkludering
  • Motorikk
  • Ernæring
  • Erfaringsutveksling i grupper

Du kan lese mer om kurset og søke her.

Kursavgift
Fagpersoner faktureres kr. 800.- som inkluderer overnatting, måltider og materiell.
Pårørende deltar gratis. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser til overnatting.
Har du spørsmål?
Faglig spørsmål rettes til Wenche Laumann, wlm@frambu.no 
Praktisk spørsmål rettes til Åse-Mette H.Jamtli,  aam@frambu.no

Vel møtt til kurs på Frambu!

FRAMBU – Senter for sjeldne funksjonshemninger, www.frambu.no

Del
Click to listen highlighted text!