Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

ffo.no: 7.mai ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. FFO har gått gjennom budsjettene og laget en oversikt over de punktene som er mest interessant for funksjonshemmede.

 

Flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at tiltaksnivået økes med 600 plasser i gjennomsnitt i 2. halvår 2013. Dette vil styrke tiltakstilbudet og bidra til å redusere ventetiden på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket styrkes med 20 millioner kroner. Dette følges videre opp med en styrking av Arbeids- og velferdsetaten med 25 nye årsverk.

Arbeidsministeren varslet også om en stortingsmelding om arbeidslinjen som regjeringen skal fremme.

Arbeidsavklaringspenger, hjelpemidler, økte rammer til Husbanken, satsning på omsorgstjenesten, program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk, hverdagsrehabilitering: 

Les hele artikkelen her

Kilde: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Del
Click to listen highlighted text!