Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Interpellasjon om ALS opp i Stortinget tirsdag 23. april mellom kl. 14 og 16

Interpellasjon om ALS opp i Stortinget tirsdag 23. april mellom kl. 14 og 16

Sonja Irene Sjøli (H) ber om svar fra helse- og omsorgsministeren på mangelfullt tilbud til ALS-rammede. Følg debatten på Stortinget på nett-TV her

Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren:

ALS, Amyotrofisk lateral sklerose, er en sjelden, alvorlig og uhelbredelig sykdom.
I Norge er det ca. 3-400 personer som har denne diagnosen.
Det er blitt registrert en jevn økning i Norge de siste tiår, og menn rammes hyppigere enn kvinner. De som rammes er stort sett i 50-årsalderen, men noen er også yngre.

Vi vet lite om årsaken til sykdommen. ALS-rammede har behov for betydelig hjelp, støtte og pleie etter som sykdommen utvikler seg. Tilbudet oppleves imidlertid som mangelfullt.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse pasientene får nødvendige helse- og omsorgstjenester, og er det behov for å etablere faglige nasjonale retningslinjer for å sikre lik behandling uavhengig av hvor de bor i landet?

Kilde: stortinget.no Interpellasjon
 

Blog, nyheter og mer informasjon om ALS:

http://als-stottegruppe.blogspot.no/

Facebook: ALS Norsk støttegruppe

http://www.alltidlittsterkere.org/Pages/default.aspx

Kontaktinformasjon til ny ALS-forening i Rogaland her

 
Del
Click to listen highlighted text!