Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut fra og med inntektsåret 2012

Regelen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomskostnader dersom du har fått særfradrag både for inntektsårene2010 og 2011.

Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over en periode på 3 år. Fra og med inntektsåret 2015 faller ordningen med særfradrag for store sykdomskostnader helt bort.

Utfasingsreglene innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomskostnader også for inntektsårene 2012, 2013 og 2014 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt. For inntektsåret 2012 skal særfradragets størrelse ikke nedtrappes.
For inntektsåret 2013 begrenses særfradraget til 67 prosent av kostnadene og for 2014 begrenses det til 33 prosent av kostnadene.

  • Fra og med inntektsåret 2012 har du ikke krav på særfradrag for utgifter som knytter seg til tannbehandling, transport og bolig. Dette gjelder selv om du fikk særfradrag for slike utgifter ved ligningen for inntektsårene 2010 og 2011.

Les mer:

www.skatteetaten.no

www.nhf.no

Del
Click to listen highlighted text!