Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
AKTIV UNG

AKTIV UNG

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser hadde offisiell åpningsdag 29.10.12!

I forslaget til statsbudsjett for 2012 ble det foreslått opprettet en ny nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ved Valnesfjord Helsesportssenter. (VHSS)
"Dette kan sees som fruktene av 30 års arbeid med behandling og systematisk kompetansebygging innenfor habilitering/rehabilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelser ved VHSS, og høy prioritering av FoU-aktivitet de siste 10 årene."  skriver VHSS på sine nettsider.

Etableringsprosessen
Videre står det på VHSS sine nettsider:
Det er et omfattende og viktig arbeid som ligger foran oss, og oppbygningen vil skje over tid – og i samarbeid med andre. Den nasjonale kompetansetjenesten finansieres gjennom et øremerket tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (via Helse Nord RHF). 

Les mer om kompetansetjenesten på www.aktivung.no

Del
Click to listen highlighted text!