Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
VELKOMMEN TIL JOBBVERKSTED FOR FUNKSJONSHEMMEDE

VELKOMMEN TIL JOBBVERKSTED FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Jobbverkstedet er et tilbud til mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe. Her får deltakerne en nyttig gjennomgang av hvilken hjelp man eventuelt kan få fra det offentlige når jobbutfordringer melder seg. Dette handler både om å få vite litt om enkelte rettigheter, samt at deltakerne blir klar over hvilke virkemidler som finnes eksempelvis i NAV-systemet. 

Noe av fundamentet i NHF er selvsagt å legge til rette for at mennesker med likhet i diagnose og / eller livssituasjon får anledning til å utveksle erfaringer. På jobbverkstedet får deltakerne være med på et veiledningsopplegg i små samtalegrupper. Arbeidet her gir god anledning til ny forståelse, innsikt og kunnskap som kan brukes for å nå konkrete mål.

 

Våre jobbmentorer har selv en fysisk funksjonsnedsettelse og er i jobb. De har fått opplæring fra autorisert fagperson som gjør at aktiviteten i gruppene følger et nøye forberedt opplegg. Fagpersoner vil også bistå gruppene, dersom dette trengs under veis.

Ønsker og forhåpninger kan være kilde til å oppdage eller forsterke mange av våre resurser. Alle deltakerne blir ledet til å sette ord på ferdigheter og sterke sider som den enkelte kan ha bevissthet rundt når en jobb er målet.

 

Hvem kan ha nytte av jobbverkstedet?
Vi har laget et jobbverksted vi tror mange kan ha nytte av. Forutsetningen er at vedkommende har en fysisk funksjonsnedsettelse og vil delta i arbeidslivet. Det kan derfor både være aktuelt for personer som snart er ferdig med utdanning, har vært ute av arbeidslivet en stund eller opplever at nåværende jobb ”henger i en tynn tråd”.

 

Hoveddelen av jobbverkstedet gjennomføres i små samtalegrupper. Derfor er det viktig for oss at disse vil fungere godt for alle som er med. Vi vil gjennomføre en samtale med alle som ønsker å delta. Sammen vil vi finne ut om jobbverkstedet er et tilbud som egner seg nå.

 

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon om jobbverkstedet, ta kontakt med Norges Handikapforbund, tlf 24 10 24 00, eller e-post jobbverksted@nhf.no.

 

Dersom jobbverkstedet fylles fort, vil vi høyst sannsynlig gjennomføre jobbverksted i 2013 med plass til enda flere enn årets jobbverksted gir rom for.

Mer info på nhf.no

Del
Click to listen highlighted text!