Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Ber om fortgang og avklaring i parkeringsssaken

Ber om fortgang og avklaring i parkeringsssaken

En arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet ønsker å innføre parkeringsavgift for funksjonshemmede med særskilt parkeringstillatelse. – Uaktuelt før Norge er universelt utformet, sier FFO.

Arbeidsgruppen ønsker å gå inn for en innfasing av parkeringsavgift for parkeringsplasser reservert funksjonshemmede. Dette vil de gjøre etter hvert som betalingsløsningene blir universelt utformet.

– Svært mange funksjonshemmede er helt avhengige av å bruke bil for å komme seg ut. Så lenge det fortsatt er umulig for mange funksjonshemmede å bevege seg i store deler av det fysiske miljøet rundt oss, mener vi at reservert parkering skal være gratis, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO på ffo.no.

En ny parkeringsforskrift skulle innføres 1. januar 2012, men er forsinket. FFO etterlyste den i et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 29. november, men Kleppa kunne ikke svare på når forskriften er klar for å sendes ut på høring.

FFO peker på at verken kollektivtransportsystemet, veier, fortau, forgjengeroverganger, uteområder eller bygg er universelt utformet, og heller ikke vil bli det på mange år.

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være universelt utformet i 2025.
– Inntil Norge er universelt utformet, mener FFO at det er urimelig at funksjonshemmede skal betale parkeringsavgift for reserverte parkeringsplasser, sier Arum.

FFO er opptatt av at parkeringstillatelser for funksjonshemmede utstedes til de som faktisk har et reelt behov.

– Her er det behov for en tydeliggjøring av tildelingskriteriene, og også bestillingen til legene, som vurderer det medisinske behovet, må tydeliggjøres. Det må også innføres tiltak mot misbruk av parkeringskort.

FFO mener saken handler om minimale kostander for parkeringsbransjen.

– Sikrer vi at de riktige personene får tillatelse, at det rette antallet plasser avsettes, samt at en får kontroll med misbruket, så er dette en marginal kostnad for parkeringsbransjen. Det handler tross alt om en gruppe mennesker som har et reelt behov for parkeringstillatelse inntil samfunnet er universelt utformet, sier Arum.

FFO forventer at Samferdselsministeren snarest kommer med en nødvendig politisk avklaring i saken.

– Saken diskuteres nå av jurister i departementet og parkeringsselskapene, og det er ikke de som skal avgjøre en så viktig og prinsipiell sak som dette, sier Arum.

Les også:

Funksjonshemmede kan 
miste gratisparkering

Flere reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede er viktigere enn at de ikke koster noe, mener Norges Handikapforbund.

Del
Click to listen highlighted text!