Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Opposisjonen lover debatt om momskompensasjon

Opposisjonen lover debatt om momskompensasjon

11. november ble de borgerlige partiene enige om å fremme opptrapping av momskompensasjon i forhandlingene om statsbudsjettet. Finansdebatten pågår fra 24. november til 15. desember.

At opposisjonspartiene inngår budsjettavtale om dette så tidlig i prosessen, tyder på at de mener alvor med saken. Men ingenting er sikkert, annet enn at dette vil skape debatt.

– Dette gir oss inspirasjon og mulighet til å påvirke finansdebatten i Stortinget, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge på www.frivillighetnorge.no, som håper regjeringen vil ta til fornuft og snu.

Frivillige organisasjoner bør ikke la denne muligheten gå fra seg. Det er nå det er viktig å appellere til politikere og media på hjemstedet og sentralt, for å synliggjøre hvilke aktiviteter som må kuttes eller reduseres dersom regjerings løfte om opptrapping av momskompensasjonsordninger ikke holdes. Frivillighet Norge har også opprettet , hvor ansatte og frivillige, og ikke minst alle som har glede og nytte av frivillig innsats, inviteres til å vise sin holdning. en aksjonsside på Facebook

Hva opposisjonen er enige om: Høyre, FrP, KrF og Venstre har under behandlingen av statsbudsjettet for 2012 blitt enige om viktige forslag som vil skape bedre forhold for frivilligheten. Momskompensasjonsordningen forsterkes med 200 millioner kroner for å oppfylle løftet til de frivillige organisasjonene.

Ennå er ikke siste ord sagt i debatten om statsbudsjettet for 2012.
(Kilde: Frivillighet Norge)

Del
Click to listen highlighted text!