Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Nettkurs for valgkomitéer

Nettkurs for valgkomitéer

"En veiviser for valgkomitéen". Dette kurset er beregnet på deg som trenger mer kunnskap om valgkomitéens oppgaver og funksjon, eller for de som sitter i en valgkomité for første gang.

Hva lærer du på dette kurset?
Vi har en forventning om at du etter å ha gjennomført dette kurset skal ha oppnådd følgende læringsmål:

  • ha fått innsikt i og forståelse for hvordan arbeidet i en valgkomité skal utføres (holdningsmål)
  • skal ha fått opplæring i regelverk og beskrivelse av oppgaver og framgangsmåter for arbeidet (kunnskapsmål)
  • skal bli i stand til å utføre arbeidet i en valgkomité på en tilfredsstillende måte (ferdighetsmål)

Målgruppe
Medlemmer i lokallagets eller fylkeslagets valgkomité.
Helst bør hele valgkomiteen i laget ha gjennomført dette kurset (elektronisk eller som en studiering med papirutgaven av "En Veiviser for valgkomitéen"). Men du kan selvsagt også gjennomføre kurset alene.

Styret i organisasjonen vil også ha stor nytte av å kjenne til hvilke oppgaver valgkomitéen har, og hva som forventes av denne viktige komiteen.

Kurset "En veiviser for valgkomitéen" er utviklet av Ragnhild Solberg i LHL og er en del av FS-prosjektet e-læring for alle. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
Interessert i kurset? Ta kontakt med Jon Oddvar Eide på www.funkis.no

Del
Click to listen highlighted text!