Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Sysselsettingsstrategi like rundt hjørnet

Sysselsettingsstrategi like rundt hjørnet

FFO deltok 18. august på møte med statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet, hvor det ble orientert om status i arbeidet med Sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede.

Fra før er det kjent at strategien skal legges frem sammen med forslaget til statsbudsjett, som kommer 6. oktober.

FFO deltok i fjor høst i et eget brukerpanel, som leverte omfattende innspill til arbeidet med sysselsettingsstrategien. Nå pågår prosessen med å ferdigstille strategien for fullt i Arbeidsdepartementet.

Overgangen utdanning-arbeid
Det har lenge vært varslet at sysselsettingsstrategien vil ha et særskilt fokus på funksjonshemmede under 30 år.

– Det gjør det naturlig at sysselsettingsstrategien har et sterkt fokus på overgangen mellom utdanning og arbeid, som er en av de mest kritiske fasene for funksjonshemmede på veien inn i arbeidslivet, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær på ffo.no.

Ovesen opplyser at FFO har bedt myndighetene om en egen innsats rettet mot funksjonshemmedes overgang mellom utdanning og arbeid i årevis, uten at dette så langt er blitt fulgt opp.

Sammen med statsbudsjettet
Fra FFOs side vurderes det som positivt at sysselsettingsstrategien skal fremlegges sammen med forslaget til statsbudsjett.

– Det betyr forhåpentligvis at det også følger penger med strategien, noe som selvsagt er helt avgjørende dersom den skal kunne bli det kraftfulle verktøyet i innsatsen for å få flere funksjonshemmede i jobb, påpeker Ovesen.

Del
Click to listen highlighted text!