Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
«I trygge hender»  er tittelen på en treårig pasientsikkerhetskampanje som ble lansert av helseministeren 27.1.11

«I trygge hender» er tittelen på en treårig pasientsikkerhetskampanje som ble lansert av helseministeren 27.1.11

Kampanjen ivolverer både spesialist- og primærhelsetjenesten.

De tre hovedmålene er:

  • Redusere antall pasientskader
  • bygge varige strukturer og systemer for pasientsikkerhet
  • forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Med pasientsikkerhet menes vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Definisjonen omfatter ikke skade som følge av sykdom, konsekvens av at behandling ikke virker eller forutsigbar komplikasjon. Det dreier seg om unødig skade som pasienten påføres i møte med helsetjenesten – slik som sykehusinfeksjoner og feilmedisinering.

Hvorfor en kampanje?

Det overordnede målet med pasientsikkerhetskampanjen er å redusere unødig pasientskade i helsetjenesten. ”I trygge hender” skal også bidra til å bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet. Kampanjens tredje mål er å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Pasientskader skal måles ved hjelp av en metode for strukturert journalgjennomgang som kalles Global Trigger Tool (GTT). Dette er en metode som ser etter triggere for pasientskade ved et utvalg av journaler.

Les mer : pasientsikkerhetskampanjen.no

Del
Click to listen highlighted text!