Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
BPA er en suksess og må rettighetsfestes

BPA er en suksess og må rettighetsfestes

En ny undersøkelse om brukerstyrt personlig assistanse fra Høgskolen i Lillehammer viser at ordningen er en suksess. Nå må BPA rettighetsfestes, mener NHF.

Både de to foregående og den nye undersøkelsen viser klart at brukerne er svært fornøyde med BPA-ordningen. Brukere som oppgir å være "nokså tilfredse" og de som oppgir å være "svært tilfredse" med ordningen, utgjør så mye som totalt 99 prosent av brukerne. Det betyr en økning på 2 prosent fornøyde brukere fra forrige undersøkelse, og betyr at så godt som alle brukerne er fornøyde med BPA.

– NHF kjenner ikke til andre tjenester, tiltak eller virkemidler som omtales like entydig positivt som dette, sier generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund på www.nhf.no, og fortsetter:

– Tatt i betraktning at BPA også gir funksjonshemmede en helt unik mulighet til å leve som alle andre og slik fremmer likestilling, er det uforståelig at regjerende myndigheter nå har gått fra sine tidligere løfter om å rettighetsfeste ordningen.

Les hele artikkelen på www.nhf.no

Les også om Professor dr. jur. Jan Fridthjof Bernt som har lagt fram en egen høringsuttalelse til forslaget om ny helse- og omsorgslov. Han reagerer på at klageordningen svekkes og sier at det er ”en uakseptabel prioritering av hensynet til et kommunal byråkratis handlefrihet på bekostning av borgernes rettssikkerhet i en utsatt situasjon.”

Les Jan Fridthjof Bernt høringsuttalelse på www.regjeringen.no

Del
Click to listen highlighted text!