Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

«Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger»

Det etableres en felles ledelse og fellesfunksjoner som omfatter alle kompetansesentrene i "sjeldenfeltet".

Det etableres en felles ledelse og fellesfunksjoner som omfatter alle kompetansesentrene i "sjeldenfeltet".Denne samorganiseringen utgjør den nye nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger. Fellesledelsen er foreslått plassert i Helse Sør-Øst RHF – Oslo Universitetssykehus. Anbefalingene inkluderer også endringer i det nåværende nasjonale kompetansesystemet for døvblinde.

Kompetansetjenesten skal styres gjennom et system med rammeavtaler og ledelses- og samarbeidsavtaler for enheter utenfor OUS. Kompetansetjenesten skal være livsløpsorientert og gi tilbud til pårørende og fagpersoner i brukers nærmiljø. Tjenesten skal, etter vedtak i HOD, også kunne gi tilbud til brukere som i dag ikke er tilknyttet et kompetansesenter.Tjenesten skal samhandle med ulike spesialiteter i ulike etater både i spesialisthelsetjenesten og med andre statlige og kommunale etater. Kompetansen i dagens kompetansesentre skal ivaretas og videreutvikles.

Les hele artikkelen: Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø

Del
Click to listen highlighted text!