Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
ReHabiliteringsuka 25. – 29. oktober 2010

ReHabiliteringsuka 25. – 29. oktober 2010

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten har vært i fokus under årets ReHabuke

En utdyping av temaet kan du lese mer om her:

http://www.helsedirektoratet.no

Ut av uføret

var tittelen på oppstartseminaret til Helsedirektoratet, og her var det unison enighet i at altfor mange unge funksjonshemmede og kronisk syke går glipp av viktig rehabilitering. Verst står det til innen psykisk helse.

I forbindelse med samhandlingsreformen vil mange rehabiliteringstilbud, som i dag foregår i spesiallisthelsetjenesten, bli overført til kommunene. Fastlegene er tiltenkt en viktig koordinerende rolle. FFO på sin side frykter et dårligere tilbud til brukerne, noe som underbygges i en fersk rapport fra Helsedirektoratet. Her oppgir 70 prosent av fastlegene at et manglende tilbud er grunnen til at de ikke henviser ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne til rehabilitering.

Foreslår nasjonalt kompetansesener
– Det er nødvendig med et eget fokus på ungdomsrehabilitering, sa Adrian Tollefsen, leder i Unge funksjonshemmede , i sin innledning. Han påpekte at systemet må tilpasse seg brukerne og ikke motsatt.

– Det handler om å trives i rehabiliteringen. Ikke alle syntes det er like motiverende når det eneste rehabiliteringstilbudet en ungdom får er å svømme sammen med 70 åringer.

Ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne er en sårbar gruppe. I likhet med annen ungdom, er livet i konstant endring og de står på terskelen til utdanning og arbeidsliv. Derfor mener Unge funksjonshemmede det er spesielt viktig med gode fagmiljøer rundt rehabilitering av denne gruppen, og foreslår at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter som jobber på tvers av diagnoser.

Les hele artikkelen på www.ffo.no

Del
Click to listen highlighted text!