Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
– Regjeringen bryter løfter om BPA

– Regjeringen bryter løfter om BPA

Regjeringen går ikke inn for en individuell rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). – For krevende og kostbart, mener Regjeringen i forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. – Regjeringen bryter løfter, mener FFO.

Regjeringen mener at en rettighetsfesting vil føre til at flere brukere velger BPA framfor tradisjonelle omsorgstjenester. En slik utvikling vil over tid gi økt personellbehov og økte kostnader for det offentlige. På bakgrunn av dette vil ikke Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at det lovfestes en individuell rett til BPA.

FFO mener regjeringen med dette svikter funksjonshemmede og kronisk syke.

– BPA er den eneste muligheten for funksjonshemmede med omfattende hjelpebehov å leve et aktivt og selvstendig liv. Denne måten å organisere hjelpen på gir den enkelte mulighet til å bestemme hvem som skal gi deg hjelp og til hvilken tid. Tradisjonelle kommunale helse- og omsorgstjenester utformes ut fra kommunens behov og ansattes tidsplan, ikke brukerens, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum på www.ffo.no.

Les også:

– Dette er et alvorlig løftebrudd og en stor skuffelse for alle funksjonshemmede som har ventet i årevis på å få rett til en BPA-ordning, sier NHFs forbundsleder Arne Lein på nhf.no.

– Personlig assistanse er et fantastisk frigjørings- og antidiskrimineringsverktøy som vi skal kjempe knallhardt for å få rettighetsfestet. – Vi gir oss ikke, sier Marøy Melstrøm på uloba.no.

Del
Click to listen highlighted text!