Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

NHF med to nye hefter om universell utforming og tilgjengelighet

Norges handikapforbund (NHF)utgir nå to nye hefter om universell utforming og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Heftet "Velkommen inn!" gir informasjon til forretningsdrivende og virksomhetseiere om hva diskriminerings- og tilgjengelighetslovens bestemmelser om universell utforming innebærer. Det gir også veiledning om hvordan inngangspartier og lokaler kan gjøres tilgjengelig for alle.

Det andre heftet, "Ikke godta diskriminering!" gir tips om hvordan man kan bruke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven når det gjelder universell utforming av bygg. Her blir man orientert om saksgangen i forbindelse med klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Heftet er ment som hjelp for alle som vurderer å klage, og som trenger råd og gode tips om hvordan de skal gå fram i den forbindelsen.

Heftene kan lastes ned som pdf-filer eller bestilles fra publikasjonsoversikten til Norges handikapforbund.

Del
Click to listen highlighted text!