Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Brukernes rettigheter sterkt svekket!

Brukernes rettigheter sterkt svekket!

– om hjelpemiddelutvalget får det som de vil. Flere hjelpemiddelområder foreslås overført til kommunen og spesialisthelsetjenesten.

– Hjelpemiddelutvalget foreslår flere tiltak som vil undergrave den individuelle retten til hjelpemidler i Folketrygdloven. Flere hjelpemiddelområder foreslås overført til kommunen og spesialisthelsetjenesten, og vi frykter at konsekvensene blir en svekkelse av brukerens rettigheter, sier FFOs generalsekretær Liv Arum.
Dersom utvalgets forslag blir gjeldene politikk på hjelpmiddelområdet vil dette få store og alvorlige konsekvenser for brukere som allerede sliter i hverdagen, og som er helt avhengig av hjelpemiddelet for å fungere. Dette vil FFO gå til krig på.

Økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler

Utvalget foreslår at kommunen skal overta ansvaret for basishjelpemidler i dagliglivet. FFO tror at kommunen verken har kompetanse eller ressurser til å ta seg av dette området, som er så viktig for mange av våre brukere. Dessuten frykter vi hva som vil skje dersom finansieringen av hjelpemidlene blir overført til kommunene. FFO tror dette vil føre til at hjelpemiddelbrukerne blir en salderingspost i kommunale budsjetter med lav prioritet.

Høringskonferanse om utredningen

FFO, Norges Handikapforbund og Ergoterapiforbundet arrangerer høringskonferanse om hjelpemiddelutredningen torsdag 10. juni. Dagen etter fortsetter FFO med eget arrangement for sine medlemsorganisasjoner. Les mer om konferansen

Funksjonshemmede mister retten til hjelpemidler

NHF – Nye endringer vil ramme funksjonshemmede barn

Funksjonshemmede barn blir blant de skadelidende dersom et nytt forslag fra hjelpemiddelutvalget blir vedtatt.
Funksjonshemmede har tidligere hatt folketrygdeloven på sin side når de har søkt om tilrettelagte hjelpemidler fra staten.
Nå foreslår Hjelpemiddelutvalget å fjerne mye av ansvaret for hjelpemidler fra folketrygden.

– Dette er en alvorlig svekkelse av funksjonshemmedes rett til helt nødvendige hjelpemidler. Det er også en alvorlig angrep på velferdsstaten, sier generalsekretær i Norges Handikapforbund Lars Ødegård.

Hjelpemiddelutvalget, som skulle bedre muligheten til å få nødvendige hjelpemidler, gjør nå det stikk motsatte. De fjerner den lovpålagte retten til hjelpemidler som blant annet foreldre til funksjonshemmede barn har i dag. Ansvaret skal flyttes fra stat til kommune.
Dette innebærer at funksjonshemmede kun får muligheten til tekniske hjelpemidler dersom kommuneøkonomien tillater det.
– Vi risikerer at man kun får hjelpemidler dersom kommunene har penger igjen i kassa. Resultatet er alvorlig forskjellsbehandling fra kommune til kommune, sier generalsekretær Lars Ødegård.

Norges Handicapforbund startet protestgruppe mot hjelpemiddelforslag

Del
Click to listen highlighted text!