Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Konferanse om genetiske syndromer og autismespektervansker

Konferanse om genetiske syndromer og autismespektervansker

Frambu og Autismeenheten samarbeider om å arrangere en konferanse for forskere, klinikere og andre fagpersoner som arbeider med personer med genetiske syndromer og autismespekterforstyrrelser. Konferansen holdes i Oslo fra 30. til 31. august 2010.

Konferansen vil ha fokus på komorbiditet og overlappingen mellom genetiske syndromer og autismespekterforstyrrelser. I denne forbindelse vil flere av Frambus diagnoser vil omtalt i forelesningene:

  • Angelmans syndrom
  • Williams syndrom
  • Cri du Chat syndrom
  • Cornelia de Langes syndrom
  • Prader-Willis syndrom
  • Fragilt X-syndrom
  • Dystrofia myotonica

Mer informasjon på Frambu`s nettside

Del
Click to listen highlighted text!