Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

IA-avtalen betyr Ingen Adgang

Funksjonshemmede skriver brev til statsministeren

Resultatene i IA-avtalen, som kom på plass i 2001, uteblir for funksjonshemmede og kronisk syke. For funksjonshemmede betyr IA i realiteten Ingen Adgang. FFO har nå sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg der vi ber om å bli formell part i den nye IA-avtalen som skal forhandles fram innen 1. mars 2010.

Norge har hatt avtaler om et Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) helt siden 2001. Ett av de tre målene i avtalen har vært å beholde og rekruttere flere funksjonshemmede i arbeidslivet. Resultatene på dette området uteblir.

– Det må bli slutt på at IA for funksjonshemmede i realiteten betyr Ingen Adgang. Skal flere av våre grupper komme i arbeid må FFOs kompetanse og erfaring brukes for å lykkes. Da må vi bli tatt inn i varmen og ikke satt på utsiden av dette viktige samarbeidet slik man gjør i dag, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

Når FFO nå ber om å bli en formell part, er det blant annet med bakgrunn i en nylig framlagt rapport som konkluderer med at ”IA-avtalen har fungert for dårlig i forhold til å inkludere personer utenfor arbeidsmarkedet”. I rapportens arbeidsgruppe har representanter fra Regjeringen og partene i arbeidslivet deltatt.

– Alle sier de er bekymret over økningen i antall uføre og den sterke veksten i folketrygdens utgifter. Den bekymringen deler FFO. Vårt budskap har hele tiden vært at flere, som i dag blir ufrivillige uføre, isteden må få mulighet til å komme i arbeid. Etter 60 års erfaring med disse spørsmålene i FFO er det på tide at også myndighetene anerkjenner vårt bidrag på dette område, sier Arum.

Situasjonen på arbeidsmarkedet for funksjonshemmede og kronisk syke er enda mer krevende enn for arbeidsstyrken for øvrig. I slutten av 2008 var det i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) 92.000 funksjonshemmede som ønsket arbeid. I tillegg opplyste 46.000 funksjonshemmede at de kunne jobbe, eller jobbe mer, ved bedre tilrettelegging av arbeidssituasjonen

Regjeringen har i sin plattform gjort det klart at det i inneværende stortingsperiode vil bli gjennomført en egen sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede.

– Dette tiltaket vil det være naturlig å se i sammenheng med IA-avtalens delmål om å beholde og rekruttere flere funksjonshemmede i arbeidslivet, sier Arum.

Les mer på nettsiden til ffo

Del
Click to listen highlighted text!