Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?

Fjellcamp på Rondeheim er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Frambu, Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde og retter seg mot unge voksne mellom 20 og 40 år med en av Frambus diagnoser som er i etableringsfasen og som har behov for å etablere nye arenaer for fysisk aktivitet og meningsfull fritid. Søknadsfrist er 12. mai.

Stiftelsen Sophies Minde - Utlysning av midler for 2017

Stiftelsen har en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende. Søknadsfrist: 6.juni 2017.

Læringsportalen Sjelden.no

Læringsportalen Sjelden.no eies av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og skal bli en viktig ressurs for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser

Minneord om Kai Fredrik Rabben

Det var med sorg vi i Erik Allums legat fikk beskjeden om at styremedlem Kai Fredrik Rabben døde 20.mars.

Referat fra ENMC workshop som ble avholdt i Naarden 3.-5. mars 2017

21 deltagere fra 12 land møttes i Naarden, Nederland for å delta i European Neuromuscular Centre (ENMC)s 228. workshop med tittelen «Airway Clearance techniques in neuromuscular disorders» eller oversatt til norsk; Behandling av sekretstagnasjon hos personer med nevromuskulær sykdom. Fra Norge deltok Tiina Andersen, spesialfysioterapeut ved Haukeland Universitetssykehus og Brit Hov ved Barnemedisinsk avdeling i Oslo universitetssykehus .


Se alle nyheter