Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Frambu inviterer til kurs 19.-20.4.2017: Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Kurset er laget for fagpersoner og tjenesteytere, men personer med diagnose og pårørende kan også delta. Påmeldingsfrist er 29. mars.

Voksne med nevromuskulære sykdommer - et kurs for helsepersonell

Målgruppe for kurset er helsepersonell som kommer i kontakt med personer med nevromuskulære sykdommer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Kurset holdes i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus torsdag 04.05.2017.  Kursavgift på 350 kr inkluderer lunsj og kaffe.  Påmelding innen 31.03.17.

Søke forskningsmidler fra Exrastiftelsen gjennom FFM ?

Send en kortfattet søknad til FFM innen 22.mai.

Artikkel i Glåmdalen om Gunn som har diagnosen SMA. Hun håper at medisinen Spinraza vil bli tilgjengelig i Norge

FFM mener at medisinen Spinraza kan forlenge livet til de svakeste med type 1 av SMA.

De svakeste med type en av SMA vil få forlenget livet sitt. For de med de andre typene kan det bety at de beholder muskelkraften mye lengre. Det er en kjempefordel å ha så mye krefter som mulig så lenge som mulig, sier FFMs leder Tone I. Torp i artikkelen.

Selvforsvar uten fysisk styrke

I dette prosjektet har FFM utarbeidet et hefte som bevisstgjør, og beskriver muligheter for å forsvare seg. Selv om du har fysiske begrensninger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.


Se alle nyheter