Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Tilbud om veiledet trening i gruppe for personer med Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Treningen skal være individuelt tilpasset og foregår i lokalene til Lysaker Fysioterapi & Akupunktur AS som holder til på Lysaker Torg 2. i Oslo. 

Styrker barns rettigheter

Regjeringen foreslår å styrke barns og unges rett til medvirkning i forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Kurs om arvelige polynevropatier

Frambu inviterer barn, unge og voksne personer med en arvelig polynevropati, deres familier og tjenesteytere til kurs på Frambu fra 16. til 20. januar 2017. Vi ønsker at deltakerne skal få ny oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en arvelig polynevropati. Søknadsfrist er 18. november.

Invitasjon til halvdags seminar om Myasthenia Gravis 27.oktober

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål inviterer deg med diagnosen, pårørende og andre interesserte velkommen til å delta på spennende foredrag med myasthenia- forskere i feltet. (Ingen påmelding, seminaret er gratis).

Nytt regelverk og ny nettside for pasientreiser

Pasientreiser foretatt fra og med 1. oktober 2016 vil som hovedregel dekkes med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, i stedet for utgifter tilsvarende reiser med billigste rutegående transportmiddel. 


Se alle nyheter