Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Ny veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis.

Har du en prosjektidé?

Extrastiftelsen støtter tidsavgrensende prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.
Gjennom FFM kan det søkes midler fra Extrastiftelsen til helseprosjekter. Søknadsfrist: 20.2.2017.

Velkommen til Aktiv Uke 2017 på Solgården

Aktiv Uke er i år for FFMUs ungdom mellom 15 og 35 år, og vil finne sted på Solgården fra 8. til 15. august! Solgården er et norskdrevet behandlingssenter i Vilajoyosa utenfor Alicante på Costa Blanca-kysten i Spania.

Påmeldingsfrist: 31. mars 2017.

Helsedirektoratets strategi for personligtilpasset medisin

På et møte i Helsedirektoratet 6. Januar 2017 fikk FFM gitt tilbakemelding på strategien i forbindelse med videre planlegging av “prosjekt for implementering av nasjonal strategi for persontilpasset medisin”.

Frikort for egenandelstak 2 automatiseres og sykdomslista for fysioterapi avvikles fra 1. januar 2017

Fra 1. januar får alle pasienter frikort for «egenandelstak 2» uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten etter at egenandelstaket er nådd. Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra samme dato.


Se alle nyheter