Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Onsdag 23.august er det premiere på Mari Storsteins nye dokumentarserie (tv2)

SØSKEN er en dokumentarserie som utforsker hva det vil si å være søster eller bror til et barn/ungdom som har en form for annerledeshet, og hvordan relasjonen mellom søsknene er.

Film – MAKE SMA HISTORY

Filmen er laget av 4 unge voksne, og har som mål å forbedre behandlingsmulighetene for SMA

FFM på Arendalsuka 2017

 FFMs leder Tone I. Torp snakket med mange politikere og delte ut FFMs flyveblad.

Behandling for Spinal muskelatrofi

EU-kommisjonen har godkjent medisinen nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi. Artikkelen fra EMA (Det europeiske legemiddelkontoret) om behandling for Spinal muskelatrofi er nå oversatt til norsk.

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.


Se alle nyheter