Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Opphold for barn og ungdom med muskelsykdom

Beitostølen helsesportsenter arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke (FFM), gruppeopphold for barn og ungdom med muskelsykdom våren 2018. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos BHSS.

30. september var den internasjonale dagen for Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD)

Limb-girdle muskeldystrofi er en muskelsykdom som angriper primært muskulaturen i bekkenet, skulder og skulderbuen. Sykdommen viser stor variasjon i forløp, debutalder og grad av muskelsvikt. 

FFM deltok på frivillige organisasjoners massemønstring foran Stortinget for full momskompensasjon på frivillig arbeide

Over 200 frivillige deltok på massemønstringen 28.09.2017. Momskompensasjonen er viktig for frivillige organisasjoner som må betale moms til staten for og få "lov til" å drive frivillig arbeide. Dette er noe alle frivillige organisasjoner stiller seg bak.

What goes in - must come out

Spennende kurs «What goes in - must come out» for gutter med Duchennes Muskeldystrofi fra 13 år og oppover. Dato: 6-10.oktober 2017. Sted: Scandic Vulcan Oslo.

Internasjonal dag for Duchennes muskeldystrofi (DMD)

7. september 2017 vil folk rundt om i verden frigjøre digitale ballonger for å spre kunnskap om DMD, og for å støtte den internasjonal e-læringsplattform om Duchennes muskeldystrofi. 


Se alle nyheter