Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

FFMs Landsmøtehelg 16. – 18.6.2017

Tone I. Torp ble gjenvalgt som FFMs leder, og Annie Aune ble tildelt æresmedlemskap i FFM. Engasjerte deltakere og god stemning preget helgen. 

HAR DU EN PROSJEKTIDÉ?

ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Fristen for å søke ExtraStiftelsen om helseprosjektmidler via FFM er 29.juli 2017.

Valgkamp og frihetskamp

Det kjempes frihetskamper i Norge hver dag. De kjempes av funksjonshemmede og kronisk syke som søker frihet i eget liv. Derfor er valgkampen alvor for FFO. Partiene som vinner vil få stor makt. Vil makten være til hjelp i våre frihetskamper?

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning.

Forslaget er en del av oppfølgingen etter toppmøtet om hjernesykdommer, og forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

Frambu inviterer til kurs 4 - 8. september om Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Målgruppen for kurset er barn og ungdom i alderen 0 – 16 år med diagnose og deres familier og tjenesteytere. Det legges til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden muskeldystrofi eller SMA III. Søknadsfrist: 16.6.2017.


Se alle nyheter