Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

FFMs leder Tone I.Torp deltok på møte i Statsministerboligen 21.03.2017

FFM mener møter som dette er viktig og vi bidrar gjerne i det videre arbeidet med strategien for hjernehelse, sier Tone som leverte et skriv med utfyllende informasjon om punktene nedenfor. 

Bruker du spesielle datahjelpemidler?

Mange muskelsyke bruker for eksempel spesielle tastaturer, joystickmus eller andre datahjelpemidler. FFM har fått midler til et prosjekt der vi skal samle informasjon om bruk av datahjelpemidler for bevegelseshemmede. Har du noen erfaringer du kan dele med oss?

Frambu inviterer til kurs 19.-20.4.2017: Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Kurset er laget for fagpersoner og tjenesteytere, men personer med diagnose og pårørende kan også delta. Påmeldingsfrist er 29. mars.

Voksne med nevromuskulære sykdommer - et kurs for helsepersonell

Målgruppe for kurset er helsepersonell som kommer i kontakt med personer med nevromuskulære sykdommer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Kurset holdes i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus torsdag 04.05.2017.  Kursavgift på 350 kr inkluderer lunsj og kaffe.  Påmelding innen 31.03.17.

Søke forskningsmidler fra Exrastiftelsen gjennom FFM ?

Send en kortfattet søknad til FFM innen 22.mai.


Se alle nyheter