Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

Gruppeopphold for voksne med muskelsykdom på Beitostølen Helsesportsenter 19.september – 14.oktober 2017

BHSS arrangerer i samarbeid med Foreningen For Muskelsyke, gruppeopphold for voksne med muskelsykdom i perioden 19.09.17 – 14.10.17. Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1.mai 2017

Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Med virkning fra 15. september får personer med en alvorlig sykdom, skade og lidelse eller som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss tid, rett til å få tildelt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

7. september 2016 - Markering av verdensdagen for Duchenne med ballonger, kurs og artikkel

FFM hadde stand på Egertorget i oslo. Der delte vi ut ballonger og løpesedler med informasjon om Duchenne, og om nevromuskulære sykdommer generelt. 

Pressemelding fra PTC - FFM får støtte til Duchenne-prosjekt

Før sommeren søkte vi PTC STRIVE Awords Program om økonomisk støtte til et helgekurs for gutter med Duchenne.  Det fikk vi, skriver Tone I. Torp som er prosjektleder. Dette offentliggjøres i dag, på verdensdagen for Duchenne.

Å leve med Duchenne muskeldystrofi (DMD)

I forbindelse med Duchenne Awerness Day, ønsker FFM å fortelle noen historier fra livet. Det livet som leves med den alvorlige kroniske sykdommen DMD.


Se alle nyheter